Administratiekantoor Barnfield

U levert de bonnetjes en facturen, wij doen de rest

Boekhouding


De boekhouding van uw bedrijf is het belangrijkste deel van de bedrijfsadministratie.

De ZZP-boekhouding

Op basis van de boekhouding worden de aangiftes omzetbelasting gedaan en de jaarrekening opgesteld. Aan de hand van de op de boekhouding gebaseerde jaarrekening kan bepaald worden wat het bedrijfsresultaat is geweest in een bepaald jaar. Dat hebben we in geval van een eenmanszaak weer nodig voor de aangifte inkomstenbelasting. Als u vanuit een BV werkt zal de jaarrekening de basis vormen voor de aangifte vennootschapsbelasting.

Om voor u de boekhouding te kunnen doen hebben wij de facturen (en bonnetjes) en de bankmutaties van u nodig. Die kunt u digitaal aan ons aanleveren.

De bankrekening wordt gekoppeld aan uw boekhouding in onze boekhoudsoftware en de facturen en bonnetjes kunt u mailen of eenvoudig scannen met onze APP. De facturen worden op die wijze ook direct in uw boekhouding klaargezet zodat wij ze op de juiste manier in de boekhouding kunnen verwerken.

Op basis van een netjes bijgewerkte boekhouding zorgen wij er voor dat eens per maand, kwartaal en/of jaar de belastingaangiftes worden ingediend zodat u op dat punt altijd bij bent. 


Boekhouding voor zzp en freelancers

Een boekhouding bijhouden is verplicht.

  • De wettelijke verplichting tot het voeren van een boekhouding vloeit voort uit het burgerlijk wetboek boek 3 art. 15i lid 1: 
  • Voor rechtspersonen is een vergelijkbare bepaling opgenomen in Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek, art. 10 lid 1: 
  • Voor de heffing van de rijksbelastingen is een administratieplicht opgenomen in art. 52 leden 1 en 2 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen:

Een nieuwe administratie

Als u klant bij ons wordt zullen we aan de hand van uw specifieke situatie een administratie / boekhouding opzetten waarin de kosten en baten op een overzichtelijke manier worden verwerkt. 

We hechten er veel waarde aan dit fundament goed neer te zetten zodat u waar nodig later ook interessante managementinformatie uit de boekhouding kunt verkrijgen.

Hoe ziet een boekhouding er uit?

Er zijn twee manieren om te boekhouden.

1.      Enkel boekhouden (enkelvoudig boekhouden)

2.      Dubbel boekhouden.

Dubbel boekhouden is in Nederland overigens wat anders dan een dubbele boekhouding. Een dubbele boekhouding is illegaal en houdt in dat je feitelijk twee (een officiële en een officieuze) boekhoudingen bijhoudt. In België wordt overigens de term dubbele boekhouding wel gebruikt voor wat wij bedoelen met dubbel boekhouden.

Enkel boekhouden:

Dit is in het kort: Het bijhouden van Opbrengsten en kosten en opbrengsten om zodoende een resultatenrekening (verlies en winstrekening) te kunnen maken. Wat niet wordt bijgehouden zijn financiële bewegingen van bezittingen, vorderingen en schulden. Met een enkelvoudige boekhouding kun je daarom geen balans opstellen. 

Dubbel boekhouden:

Bij dubbel boekhouden wordt zowel een resultaten rekening als een balans bijgehouden.

Op de resultatenrekening kun je de opbrengsten, de kosten en per saldo het resultaat daarvan zien

Op de balans kun je het vermogen, de bezittingen, de vorderingen en de schulden zien.

Op de balans staat de financiële positie van een bedrijf op enig moment. De financiële positie van een bedrijf wordt bepaald door een aantal factoren, zoals hoeveel geld staat er op de bankrekening, hoeveel geld heeft de onderneming nog te vorderen of is de onderneming nog verschuldigd, welke goederen bezit het bedrijf en wat zijn deze goederen waard etc., etc.. Het is een momentopname en de balanspositie verandert bij elke financiële transactie.

Door onder meer in te kopen en te verkopen verandert de financiële positie (dus de balans) van een bedrijf. Deze financiële mutaties moeten in een boekhouding op een geordende manier worden vastgelegd zodat anderen daar ook een beetje wijs uit kunnen worden. Bij dubbel boekhouden moet je altijd minstens twee mutaties maken van 1 gebeurtenis.

Wij doen de boekhouding van ondernemingen en werken uitsluitend met dubbel boekhouden. Dit doen wij met behulp van de moderne software van Exact.

 

Vastleggen van de boekhouding

De enkelvoudige boekhouding wordt door kleine ondernemers soms in Excel bijgehouden.

Hier speelt foutgevoeligheid een rol en naar mate het bedrijf wat actiever wordt en de boekhouding wat complexer wordt, moet je van goede huize komen om geen fouten te maken. Daarnaast is het enkel boekhouden zoals hier boven aangegeven nogal beperkt.

Bij het dubbel boekhouden werd vroeger gebruik gemaakt van (speciale) schriften. In deze schriften (dagboek, journaal, memoriaal, grootboek, kasboek etc) werden alle financiële mutaties geschreven. Dat was nogal tijdrovend, complex en foutgevoelig. Gelukkig zijn er tegenwoordig modernere manieren voor het bijhouden van de boekhouding. Er zijn heel veel boekhoudpakketten (boekhoudsoftware) op de markt waarin je de boekhouding kunt doen. 

Naast het vastleggen van de mutaties moet er ook worden gefactureerd en moeten alle documenten (zoals de inkomende facturen, de bankafschriften, de belastingaangiftes en beschikkingen etc.) geordend worden bewaard. Dit kan het beste gebeuren in ordners.


Hoelang de administratie bewaren?

De wettelijke bewaartermijn van de administratie (inclusief de boekhouding) van een bedrijf is 7 jaar en in een aantal gevallen zelfs 10 jaar.

administratie bewaren


Verschillen in de boekhouding in diverse situaties:

Elke onderneming heeft zijn specifieke eigenschappen. Omdat de bedrijven verschillend zijn, verschilt ook de manier waarop de boekhouding is vormgegeven. Hier onder een aantal voorbeelden ter verduidelijking.

De boekhouding van een eenmanszaak verschilt van die van een BV. 

De BV is een rechtspersoon. Deze rechtspersoon heeft een bepaald vermogen. Dat vermogen bestaat uit eigen vermogen (aandelen, winstreserves etc) of vreemd vermogen (leningen).

De eenmanszaak is geen rechtspersoon en kan dus ook geen vermogen hebben. Wel kan de natuurlijke persoon (de ondernemer zelf) vermogen hebben.

Bij zowel de eenmanszaak als bij de BV kun je te maken krijgen met activa. Stel je koopt zakelijk een bestelbus. Bij de eenmanszaak ben je als ondernemer (natuurlijk persoon) de wettige eigenaar van de bestelbus. Je kunt de bestelbus wel fiscaal als auto van de zaak aanmerken en de kosten zakelijk nemen, maar de bus is geen eigendom van de eenmanszaak. In de boekhouding wordt de bus wel op de balans gezet. Dit met name om de (onder meer afschrijvings-)kosten in de boekhouding te kunnen verwerken. Bij de BV is de BV de eigenaar van de bestelbus. Het kenteken staat ook geregistreerd op de BV. Dit in tegenstelling tot de eenmanszaak waar het kenteken op de natuurlijke persoon staat geregistreerd.

 

De boekhouding van een handelsbedrijf verschilt van die van een freelancer.

Het handelsbedrijf koopt en verkoopt spullen. Soms worden spullen ook opgeslagen. Dat moet allemaal worden vastgelegd in de boekhouding. De freelancer verhuurt zichzelf tegen een bepaald bedrag. Hij of zij heeft geen voorraad van spullen die in de boekhouding moet worden geregistreerd. Daarentegen moet bij een freelancer wel de gewerkte uren worden bijgehouden omdat dat de basis vormt van de omzet.

Zoals gezegd heeft elk bedrijf een boekhouding die past bij het bedrijf. Bij het opzetten van de boekhouding moet naar allerlei aspecten gekeken worden om er niet later achter te komen dat je wat vergeten bent.

Opzetten van een boekhouding

Voor het opzetten van een boekhouding heb je boekhoudkundige kennis nodig. Eigenlijk kun je stellen dat als je hulp nodig hebt bij het opzetten van de boekhouding, je jezelf kunt afvragen of je voldoende kennis in huis hebt om het zelf te doen, of dat je er misschien toch beter voor kunt kiezen om het uit te besteden aan een specialist. 

Als een boekhouder een muurtje nodig heeft huurt hij een metselaar in. Hij denkt geld te besparen door het zelf te doen. Waar hij geen rekening mee houdt is dat hij er uren mee bezig is. Uren die hij ook had kunnen besteden aan zijn bedrijf en er op die manier waarschijnlijk meer geld mee had kunnen verdienen. De vraag daarnaast ook nog of het muurtje recht staat en er over 8 jaar nog staat. Ieder zijn vak.

Boekhouden is ons vak

Door onze jarenlange kennis en ervaring zijn we in staat om uw boekhouding correct te voeren.

Een juiste belastingaangifte kan alleen als de boekhouding klopt. Een fout in de boekhouding leidt tot een foute belastingaangifte en dat kan leiden tot boetes.

Wilt u dat alles voorkomen, en ervoor zorgen dat uw bedrijf op dat aspect goed op orde is, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

 

Uw boekhouding bij ons in goede handen

Wilt u uw boekhouding door ons laten verzorgen neem dan contact met ons op. 

Mail ons info@administratiekantoorbarnfield.nl of Bel ons op 06-41681871 Of maak gebruik van het contactformulier Hier onder wat nuttige informatie over boekhouding 


Achterstand in uw boekhouding?

Geen probleem, kijk op onze pagina Administratie achterstand en neem contact met ons op voor een offerte.

  • U kunt ons bellen op 0345-849698 of 06-41681871
  • of mailen op info@administratiekantoorbarnfield.nl
  • ga naar de contactpagina  CONTACT
  • of u kunt gebruikmaken van het contactformulier aan de rechterzijde van deze pagina.

 

        


E-mailen
Bellen
Map
Info